Ošetření kořenových kanálků

Jestliže je kaz hluboký a je zasažena zubní dřeň (tzv.“nerv“) zubu, je potřeba před zhotovením výplně nebo prot.náhrady přeléčit kořenové kanálky. Přeléčení spočívá v odstranění zanícené nebo odumřelé zubní dřeně, důkladném vypláchnutí bakterií léčivým roztokem a hermetickým uzavřením kanálku koř.výplní. Tímto se eliminuje možnost bolesti zaníceného „nervu“ a šíření bakterií a zánětu dále do okolí zubu (vznik tzv. zánětů ozubice a okostice).

Standartní ošetření koř. kanálků hradí pojištovna. Vyčištění a odstranění zanícené zubní dřeně se provádí ručními pilníčky a délka koř. kanálku se leckdy spíše odhaduje z rtg snímku. Technika není přesná, je zde větší riziko nedokonalého vyčištění a návratu zánětů.

Ošetření koř. kanálku strojově endomotorem a proměření délky kanálku elektronicky apex-lokatorem je hrazeno pacientem. Je to metoda přesná - Apexlokator proměří délku kanálku s přesností na desetiny mm a endomotor vyčistí kanálek speciálnímy vrtáčky za stálých otáček a kontroly torze dokonaleji než ruční pilníčky.

Je třeba si uvědomit, že správné ošetření koř. kanálku zubu (i když koř. výplň není vidět) je nejdůležitější věcí pro funkci a setrvání zubu v ústech. V případě opakovaných zánětů je nutné z důvodů špatně ošetřeného koř. kanálku leckdy celý zub vytrhnout, i když vypadá samotná korunka jinak zdravě.