Výplně

Jestliže je zub zasažen kazem v menší míře, lze jej opravit po odvrtání zkažené zuboviny výplní.

Běžný amalgám: je hrazen pojištovnou, vzhledem k neestetice, horším mechanickým vlastnostem, sklony ke korozivním procesům (plomba po čase „černá“) a vyššímu obsahu rtuti je, vyjma některých mikrovýplní v zadních úsecích chrupu, spíše dlohodobě provizorním materiálem.

Dosovaný, kapslovaný amalgám: je hrazen pacientem, má dobré mechanické vlastnosti, malou korozi, nízký obsah rtuti. Je vhodný zejména do postraního úseku, kde vzhledem k "stříbrné" barvě esteticky neruší.

Fotokompozitní ("bílá") výplň: je hrazena pacientem, má dobré mechanické vlastnosti, výbornou estetiku, pevnou vazbu(přilepení) k zubu, vhodná téměř na všechny druhy výplní jak v předním, tak v zadním úseku chrupu.